Kvantehypnose

Kvantehypnose er en fellesbetegnelse på flere hypnoseteknikker som tar deg med på en reise til dine tidligere liv eller andre liv i andre eksistenser. Dette kan gi healing som går inn i andre lag av den du er, men som har stor påvirkning på ditt liv i dag. 

Santyas kvantehypnosetilbud er Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT) og Beyond Quantum Healing (BQH). 

QHHT hypnose er utviklet av Dolores Cannon. Hun var den første som begynte å utforske tidligere liv med hypnose. 

BQH hypnose er utviklet av en av Dolores Cannons elver Candace Craw-Goldman.

Den største forskjellen mellom de to teknikkene er at BQH hypnose kan utføres online, mens QHHT hypnose bare kan utføres med personlig oppmøte.