Santyaskolen

Santyaskolen

Med jevne mellomrom gir vi deg mulighet til å lære Santyametoden selv.

Vi er alle healere. Den eneste forskjellen er hvilke energier vi healer med.

Santyahealing er en spirituell healing, men påvirker også den fysiske kroppen og det energetiske feltet rundt et menneske. Fokus for metoden er bevissthetsskiftet jorden står i akkurat nå, og kontakten med andre sfærers energi. Metoden virker også godt på den fysiske kroppen, emosjoner og spirituelle utfordringer.

Metoden bruker krystaller som hjelpeverktøy.
Måten en Santyahealer bruker krystaller på kommer fra den eldgamle og avanserte sivilisasjonen Lemuria. Lemuria er kjent for sin kunnskap om krystaller og bruken av dem, og deres metoder har blitt gjort tilgjengelig for kanalen av Santyametoden; Maryanne Berg-Hansen.

Krystallene som brukes har en helt spesiell frekvens og vibrerer i Santyafeltet som alle Santyahealere er en del av.


Krystallhealing
Modul 1 Krystallhealing grunnteknikker
Modul 1 inkluderer opplæring i metoden, møte med dine krystaller og første initiering som Santyahealer. 
Neste dato for modul 1 er høsten 2024 i Vestfold. Du kan lese mer og melde deg på her

Modul 2 Chakrasystemet
Du får lære hvordan du kan hjelpe, og åpne opp for, energiflyten i klientens kropp og hvordan du kan jobbe med hvert enkelt chakra for å hjelpe klienten til større klarhet. 
Du må ha gjort minimum fem dokumenterte Santyahealinger for å gå videre til denne modulen.

Modul 3 De fem elementene
Denne modulen vil gi deg en innføring i femelementsteorien  fra Kinesisk medisin. Vi snakker også om personlighetstrekk og kroppslige kjennetegn for de forskjellige elementene. Du introduseres også nye krystaller og får flere verktøy å jobbe med som healer. 
Du må ha gjort minimum 10 (5+5) dokumenterte Santyahealinger for å gå videre til denne modulen. 

Modul 4 De energetiske kroppene
I modul 4 har vi fokus på menneskets energetiske kropper så du kan begynne å jobbe mer bevisst med de subtile energiene som finnes i auraen. Du får også enda flere verktøy og introduseres for et nytt sett med krystaller. 

Du må ha gjort minimum 15 (5+5+5) dokumenterte Santyahealinger for å gå videre til denne modulen.

Ta kontakt dersom du lurer på noe ved å sende en mail til cothriv.no@gmail.com.

Trykk på knappen under for å lese mer om modul 1

Det gis også mulighet til å gå videre med en videreutdanning etter fullført grunnutdanningen.
Videreutdanningen gir healerne mulighet til å utføre spesialiseringer, og fører til tittelen Santyamester. 

Lag din egen hjemmeside gratis!